Portfolio Tag: Kasımpaşa Çorlulu Ali Paşa Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

KASIMPASA ÇORLULU ALI PASA CAMII

Çorlulu Ali Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Taşkızak Caddesi Camialtı tersanesi içerisinde 1707 tarihinde inşa edilmiştir. Cami, Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çorlulu Ali Paşa Sultan III. Ahmet döneminde sadrazam olmuştur. Rusya ile savaş ilan etmek istemesi padişah tarafından hoş karşılanmamıştır. 1710 yılında azledilip Midilli adasına sürülmüştür. Daha sonra…
DEVAMI