Portfolio Tag: Kasımpaşa Seferikoz Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

KASIMPASA SEFERIKOZ CAMII

Seferikoz Camii veya Gümrükçü Mescidi; İstanbul Boğazı’nın Kasımpaşa Kadı Mehmet Mahallesi Hasköyyolu Caddesi üzerinde 17. yüzyılda Sivrikoz Mehmet Efendi tarafından yarım ahşap fevkani bir mabet olarak yaptırılmıştır. Hasköy Caddesi genişletildiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunun 11.06.1983 tarih ve 15107 sayılı kararıyla cami tamamen yıkılmıştır. Bu caminin vakfiyesi önceden Fatih Cibali’deki…
DEVAMI