Portfolio Tag: Saraçhane Burmalı Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

SARAÇHANE BURMALI CAMII

Burmalı Mescit; İstanbul Suriçi Saraçhane Şehzade caddesi üzerindeki park alanı içinde 1546 tarihinde Mısır kadılarından Emin Nurettin Osman Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Orijinal bir kitabesi mevcut olmayan Burmalı Mescit Camii’nin giriş kapısı yanında ise 1540 tarihi işlenmiştir.  Ancak 1597 tarihli bir vakfiyede adı geçen caminin tam inşa tarihinin bilinmediğini söyleyebiliriz.  Mısır kadılarından Emin Nurettin Osman…
DEVAMI