Portfolio Tag: Üsküdar Ahmediye Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

ÜSKÜDAR AHMEDIYE CAMII

Ahmediye Camii veya Kefçe Dede Camii;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gündoğumu caddesi ile Esvapçı sokakların köşesinde 1722 tarihinde Tersane emini İbnül Emin Ahmet Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin mimarı planı kare formundadır. Yaklaşık 250 metrekare alan üzerine moloz yığma taştan inşa edilmiştir. Solunda bulunan minaresi kesme taştandır. 1931 yılında yapıldığı söylenen ahşap son cemaat yeri 1965’teki…
DEVAMI