Portfolio Tag: Üsküdar Ayazma Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

ÜSKÜDAR AYAZMA CAMII

Ayazma Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Üsküdar Ayazma Ressam Ali Rıza Caddesi ile Mehmet Paşa değirmeni sokaklarının kesiştiği yapı adasında 1761 yıllarında Sultan III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Sultan ile kardeşi Şehzade Süleyman adlarına Mimarbaşı Mehmet Tahir Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Caminin bulunduğu yerde daha önce Bizans döneminde Ayazma Sarayı ve bahçesi olduğundan bu ismi almıştır.…
DEVAMI