Samatya Esekapı İbrahim Paşa Medresesi
Hadım İbrahim Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Samatya İsakapı Mahallesi Etyemez Tekkesi Sokağında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yanında 1560 tarihinde inşa edilmiştir. Medrese Esekapı Medresesi adıyla anılmaktadır. 1560 yılında, Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Tavaşi adıyla bilinen Hadım İbrahim paşa tarafından yaptırılmıştır. Önce burada bulunan manastır mescide çevrilmiştir, mescidin hemen yanına da bu medrese inşa edilmiştir. Mescidin camiye çevrilmesi ise, Sabih Ali efendi’nin 18.yüzyıl ortalarında mescide bir minber eklenmesiyle olmuştur.
Kanuni’nin kız kardeşi Fatma Sultan ile evlenerek saraya damat olan İbrahim Paşa 1563 yılında vefat etmiştir. Silivrikapı’da bulunan Camisinin haziresine gömülmüştür. Mimar Sinan ‘ın manastırın mescide çevrilmesinden sonra yeni yapılan binalarla eskiler arasında mimari uyum sağlama konusunda büyük bir başarı gösterdiği kabul edilmektedir. Külliye, bu manada da Bizans ve Osmanlı mimarisinin kaynaştırmıştır. Kitabesi günümüze gelememiş olan medrese, taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Kubbeli ve ocaklı 11 oda ve mescidin karşısındaki kare planlı, büyük ve kubbeli dershaneden oluşmaktadır. Kaynaklarda avluda bir de su kuyusu görülmektedir.

1562 tarihli vakfiyesine göre medresede 10 talebe ve bir bekçi ikamet ederken, 1972 yılında İbrahim Paşa Medresesi’nin on odasından 6’sı kullanılmaktaydı. Başta depremler olmak üzere çeşitli sebeplerle defalarca restore edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu içinde yer almaktaydı.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar