Samatya Hacı Evhaüttin Camii
Hacı Evhaüttin Camii; İstanbul Suriçi Yedikule Hacı Evhaüttin caddesinde 1575 tarihlerinde Hacı Evhaüttin tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. 1575 tarihinde, devrin Serrdebbağlarından Hacı Evhattin tarafından yaptırılmıştır. Banisi mihrabın önünde medfundur. Kapı kitabesinden anlaşıldığına göre Sultan Abdülmecit döneminde camii esaslı bir şekilde tamir ettirmiştir. 1920’de geçirdiği yangında harap olan camii, uzun yıllar dört duvar halinde durduktan sonra bir hayırseverin himmetiyle 1936-1943 ve 1956 yıllarında tekrar tamir görmüş, ancak çatı ve son cemaat yeri aslına uygun olarak yapılmamıştır. Caminin üzeri kurşun kaplı ve pencere üstleri çinilerle süslü iken şimdi çatı ile örtülmüştür. Harap ve metruk durduğu süre içinde bütün çinileri çalınmıştır. Camii orijinal şekli itibariyle Ramazan Efendi Camii’nin aynıdır. Cami dikdörtgen planlı ve kagirdir. Son cemaat yeri ve çatısı ahşaptır. Sağında bulunan zarif ve süslü minaresi kesme taştan olup tek şerefelidir. Minarenin kürsüsü, köşelerinde başlıklı ¾ köşe sütunları ihtiva etmektedir. Bunların arasında aşağıda çiçek kabartmaları işlenmiştir. Camii’nin minber ve kürsüsü ahşap, mihrabı alçıdandır. Kadınlar ve müezzin mahfili bulunmaktadır.  Cami avlusunun batı cephesinde tekke, matbah ve tevhithane mevcut olup harap durumdadır. Bunlardan tekke kısmı tamir edilerek Kuran Kursu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kuzey cephesinde bulunan derviş hücrelerinden bugün bir eser kalmamıştır. Tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra bu hücreler mahallenin yoksul dul kadınlarını barındırmıştır. Üç adet kuyusundan biri kullanılabilir durumdadır. Camii 3333 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Sonradan yapılmış şadırvanı ile, musalla taşı mevcuttur. Son devrin değerli alimlerin den merhum Ahmed Davutoğlu 1945 yılında bu camide görev yapmıştır. Caminin vakit namazlarında 50-60, Cuma namazlarında ise 500-600 cemaati bulunmaktadır. Camide bir imam-hatip ve bir müezzin-kayyım görev yapmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar