Saraçhane Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi
Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi; İstanbul Suriçi Saraçhane Kemalpaşa Mahallesi Bukalı Dede Sokaktadır. İstanbul Büyükşehir belediyesi Binasının hemen güney cephesindedir. Medresenin yanında bulunan Hoşkadem mescidinden dolayı Hoşkadem medresesi olarak ta tanınır. Medrese Şeyhülislam Ankaravi Mehmet Efendi tarafından kendi adına 1707 tarihinde inşa edilmiştir. Yapının mimarı kesin olarak bilinmez. Medrese kapısındaki kitabede Şeyhülislamın ölümünden sonra vasiyetine binaen yapıldığı okunmaktadır. Genelde Osmanlı Medreseleri bir külliyenin bir parçası olarak yapılmışlardır. Ama bu külliye tek bir yapı olarak inşa edilmiştir. Klasik Osmanlı Osmanlı medreseleri gibi bir avlu etrafında düzenlenmiştir. Odalar avlunun etrafına u formunda yerleştirilmiştir. Girişin tam karşı cephesinde ise hem dershane hem mescit olarak kullanılan kubbeli bir mekan bulunur. Burada dershane kare formundadır. Hücreler 14 adettir. Bu hücreler genelde dörtgen şeklindedir.
1792 yılında Evvel, Sani, Salis olarak üç medrese eğitimi verildiği kayıtlarda yer almaktadır. 1792 yılında 21 öğrenci olduğu bilinmektedir. 1869 yılında ise öğrenci sayısı 27 ‘e ulaşmıştır. Yapı birçok defa restore edilmiştir. Bazı onarımlar yapıya zarar vermiştir. Şu anda Türk Dünyası araştırmalar vakfı tarafından kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar