Saraçhane Gazanfer Ağa Türbesi
Gazanfer Ağa Türbesi; İstanbul Suriçi Saraçhane Kırkçeşme Mahallesi, Atatürk Bulvarı’na cepheli Bozdoğan Kemeri’nin Haliç yönünde yer almaktadır. Gazanfer Ağa, Sultan III. Mehmet devri Has Odabaşı ve Kapı Ağası’dır. 1603 yılında vefat etti ve türbesine defnedildi.

Türbe, Sultan III. Mehmet’in, Gazanfer Ağa adına yaptırdığı külliyesinin içindedir. Külliye; medrese, sebil ve türbeden oluşmaktadır. Türbe 1596 yılında inşa edilmiştir. Onikigen planlı olan türbe kesme taştan inşa edilmiş olup, üzeri kasnaksız bir kubbe ile örtülmüştür. Alt sıradaki pencereler sivri boşaltma kemerler altında, mermer alınlıklı ve dikdörtgen açıklıklara sahip olup, demir parmaklıklıdır. Üst sıradaki pencereler ise sivri kemerli olup, içlik ve dışlıklara sahiptir. Türbenin içinde, kuzeyde ve medreseye bitişik olan batı yönünde alt sıradaki pencereler yerine, altı tane dolap nişi bulunmaktadır. Üst sıradaki pencerelerin üzerinde rumilerden oluşan kalem işi süslemeler mevcuttur. Türbede, Gazanfer Ağa ve kimliği bilinmeyen iki kadına ait toplam üç sanduka vardır. Türbe, ziyarete kapalıdır. Küçük bir onarımdan sonra ziyarete açılabilir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar