Saraçhane Hoşkadem Camii
Hoşkadem Camii veya Ankaravi Mehmet Efendi Camii veya Sekbanbaşı Mehmet Ağa Camii; İstanbul Suriçi Saraçhane İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası arkasında Fatih Sultan Mehmet dönemi Sekbancıbaşı Mehmet Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami uzun yıllar harap olarak kalan cami, İstanbul Büyükşehir Belediye Binası inşa edilirken 1955- 1960 yıllarında yeniden onarılmıştır. En son 1977 tarihinde yenilenmiştir.

Cami kadir olarak inşa edilmiştir. Yapının çatısı ahşap olup kiremitle kaplıdır. Caminin ibadet mekanı 10 x 7 metre ebadındadır. Yüksek duvarlarla çevrilmiş bahçeye demir bir bahçe kapısı ile girilir. Doğu tarafından bir kapı ile son cemaat yerine girilir. Son cemaat yerinden ceviz bir kapı ile harime girilir. Girişin sağında taş basmaklarla kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Harim dikdörtgen planlıdır. Mihrap seramikle kaplanmıştır. Minber ve tavan ahşaptır. Pencereler ise, mihrabın iki yanında birer, batı duvarında iki, üst mahfilde de iki adettir. Minare tek şerefelidir. Yapının yakınında ise Ankaravi Mehmet Efendi medresesi bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar