Saraçhane Şehzade Mehmet Sibyan Mektebi
Şehzade Mehmet Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Şaraçhane’de Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mehmet anısına yaptırmış olduğu külliyenin bir yapısıdır. Külliye’nin yapımına 1543 yılında başlanmış ve 1548 yılında da tamamlanmıştır. Külliyenin bir bölümünü oluşturan sıbyan mektebi caminin dış avlusunun güneyinde, imaretin yanında yer almaktadır. Sıbyan mektebi kesme taştan, kare planlı olup, üzerini 7.50 m. çapında bir kubbe örtmektedir. Önündeki ahşap saçaklı, revaklı bir girişten dershane kısmına girilmektedir. Dershane içerisinde bir de ocak bulunmaktadır. Uzun süre İstanbul Üniversitesi matbaası olarak kullanılan bu yapının içerisinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Giriş revakı günümüze gelememiş, giriş kapısı kapatılmış ve güney cephesinin pencere düzeni değiştirilmiştir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar