Saraçhane Sekbanlar Camii
Kadı Hüsamettin Camii veya Onsekiz Sekbanlar Camii veya Çamaşırcı Camii; İstanbul Suriçi Şehzadebaşı Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde 16. Yüzyılda inşa edilmiştir.  Kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binasının hemen arkasında bulunmaktadır. Caminin banisi, Kanuni devri kadılarından, Hüsamettin Hasan Çelebi’dir. 16.yüzyılda yapılan camii, 1755 de yanmış ve Çamaşırcı Hacı Mustafa tarafından ihya edilmiştir. Bu yüzden camii “Kadı Hüsamettin Camii” ve “Çamaşırcı Camii” adları ile anılmaktadır. Cami; 1865 yılında Altunizade Efendi tarafından yenilenerek bugünkü şeklini almış ve en son 1960 yılında tamir edilmiştir.

Duvarları kargir, çatısı ve minberi ahşaptır. Tavanı kubbe şeklinde olamayıp düzdür.Küçük bir alana sahip olan yapı, 7 pencereden ışık almakta,küçücük bir sahnı ile camiin yarı alanı kadar balkonu bulunmaktadır.Tuğladan yapılmış tek şerefeli bir minaresi ve sahna girişte sağda bir tuvaleti ve hemen onun karşısında 5-6 musluklu küçük bir şadırvanı vardır. Camiye girişte önce bu şadırvanın bulunduğu yere geçilmekte ve oradan da iç kısma girilmektedir. Caminin vakit namazlarında 15, Cuma namazlarında yaklaşık 60 cemaati bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar