Sarıyer Eseyan Yalısı
Eseyan Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Sarıyer Meser Burnu Caddesi No: 19 alanda 1874 yılında Neo klasik üslupla inşa edilmiştir. Sütunlu balkonu, ikinci kat cumbasıyla 45 numara ile koruma kararı alınmış, Sarıyer Meser Burnu Caddesinin yan yana birbirini tamamlayan tarihi bir yalısıdır Taş bir servis katı üzerinde, iki katlı, basık piramit çatılı, sağındaki Kocataş Yalısı yüksekliğinde idi. 1972’de sadece, önü tahta perde ile kapanmış, çöplük halindeki arsası gerisinde, Kocataş korusuna hudut, tepenin yamacında ahşap, iki katlı, yanları yine ahşap dragon yaşmaklı minik köşkü kalmıştır.
Yangından kurtulan köşkün dış dekorasyonu: Dam saçaklı, doğu cephesinde güneş yaşmakları, güney cephesinde dragonlar. Büyükdere Azaryan Yalısı’nda olduğu gibi çapraz tahtalar. Üstlerde ikinci kat olarak ahşap oyma tahtalar. Pencereler kepenkli. Birinci kat: 1 oda, servis odası haline getirilmiş bir oda, tuvaletten meydana gelir. Merdiven altındaki tuvalette mermer aynalı ve yalaklı bir musluk, alaturka hela kapatılıp duş haline getirilmiş, yanına alafranga küvet konmuştur.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar