Şehremini Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi
Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi; İstanbul Suriçi Şehremini, Veledi Karabaş Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokağında 1520 tarihinde inşa edilmiştir. Mescit, Arakiyeci Mehmet Ağa ( ölümü 1543) tarafından kendi adına yaptırmıştır. Kendiside mihrabın önünde medfundur. Mimarı bilinmeyen ve ahşap olarak yapılan mescidin minberini Sadrazam Maktul Damat İbrahim Paşa’nın mühürdarı olan Reis Abdullah Efendi koydurmuştur. Zamanla bakımsız kalan cami, 1951-1958 yılları arası ihya edilmiştir. Caminin iç kısmı 113 m2 olup, mezarlığı ile bahçenin alanı ise 180 m2’dir. Betonarme ve kubbesiz bir yapı olan camide, Sahabe-i Kiramın isimleri ile süslenmiş on bir adet müzeyyen pencere vardır. Minber ve kürsüsü ahşap, mihrabı ise alçıdır. Kadınlar mahfili ile müezzin mahfili betonarmedir. Yakınında faal bulunan tarihi çeşme, Sadrazam Çorlulu Ali Paşa’nın hayratıdır. 1958’de yapılan mozaikli minaresi, caminin sağında olup girişi içeridendir. Vakit namazlarında 50-60, Cuma namazlarında ise 150-200 cemaatı vardır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar