Şehremini Aydın Kethüda Mescidi
Aydın Kethüda Mescidi; İstanbul Suriçi Şehremini Mimar Kasım Caddesi İbrahim Çavuş Mahallesinde inşa edilmiştir. Sultan II.Beyazıt’ın Sadrazamlarından Davut Paşanın Kethüdası olan Aydın Kethüda tarafından kendi adına yaptırılmıştır. Mimari ve ilk inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin Sultan II.Beyazıt devrinde kubbesiz ve ahşap olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Banisi Davutpaşa türbesi dışında medfundur. Caminin minberini Çelebi Ulak adıyla bilinen Seyit Mehmet Ağa koydurmuştur. Kendisi de Akşehir’de Nasrettin Hoca’nın yanında gömülüdür. Camii 19.yüzyıl sonu tamir izlerini taşımaktadır. Kagir duvarlı ahşap çatılı olup, son cemaat mahallide aynı çatı altındadır. Pencereleri uzun yuvarlak kemerli, kilit taşları ise yivlidir. Caminin sağında bulunan minaresinin kaidesi beş kenarlı olup, kapısı içeridendir. 1965-1970 yıllarında yeniden esaslı şekilde tamir edilmiştir. Mihrabı mermer, kürsüsü ve minberi ahşaptır. Caminin vakit namazlarında 25-30, Cuma namazlarında ise 100-150 cemaati bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar