Şehremini Has Odabaşı Behruz Camii
Has Odabaşı Camii veya Behruz Ağa Camii; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Caddesine cepheli 1562 yılında Has Odabaşı Behruz Ağa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Şehremini İbrahim Çavuş mah. Mevlanakapı Cad. No:142 numarada bulunmaktadır. Üç bin metrekarelik bir bahçede dört yüz metrekare üzerine Kanuni’nin Has Odabaşısı Behruz Ağa adına 1562 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir.
Ayrıca zamanının mahalle mektebi olarak adlandırılan bir sıbyan mektebi de inşa edilmiş ve camiye yakın bir yerde de Behruz Ağa adına bir hamam da yaptırılmış, ancak günümüzde hamamdan bir kalıntıya rastlanamamıştır. Mabet çeşitli tarihlerde tamir görmüş, son olarak da 1836 yılında Sultan II.Mahmut tarafından tamir ettirilmiştir.Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda cami ve çevresi harap olmuş, hatta cami bahçesinde sekiz tane ayrı ayrı parsel oluşmuş ve bunların üzerine yapılan küçük dükkan ve evler 1948 kadastro tespiti suretiyle de tapulandırılmıştır.1983 yılında derneğinin teşebbüsleri sonucunda çevresindeki işgaller kamulaştırma yapılmak suretiyle kaldırılmış,  Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı ihalelerle camiyi ve sıbyan mektebini aslına uygun bir şekilde restore ettirip güzel bir görünüme kavuşturmuştur.

MİMARİ YAPI

Cami büyük bir avlu içerisindedir. Avlunun etrafı taş duvarla koruma altına alınmıştır. Bu avludan bir tanesi Mevlana Kapı Caddesine diğeri ise Vezir Caddesine olmak üzere iki ana kapı bulunmaktadır.  Cami duvarları kesme taş ile inşa edilmiştir. Geniş saçaklı olan ahşap çatı kiremit ile örtülmüştür.  Camiye giriş son cemaat yerindendir. Son cemaat yeri oldukça büyük olup iki kapısı vardır. Bu kapılar batı ve kuzeydedir. Son cemaat yerinde iki küçük mihrap bulunmaktadır.  Son cemaat yeri dışından ahşap ile kaplanmıştır. Son cemaat yerinden harime bir ahşap kapı ile girilmektedir. Harimin tamamı çini ile kaplanmıştır. Altlı ve üstlü olarak altışar pencere bulunmaktadır. Caminin tavanı betonarmedir. Tavanın iç yüzeyi ahşap çıtalıdır. Mihrabı sıva olup kürsü ve minberi ahşaptır. Caminin içi; devrinin özelliklerini taşıyan toz boyalı süslü çiçek motifleriyle güzel, mavi bir görünüm kazanmaktadır. Minaresi caminin solundadır. Daha doğru bir ifade ile yapının kuzey doğu köşesindedir. Minare kesme taştan inşa edilmiştir. Minarenin tek şerefesi bulunmaktadır. Normal vakitlerde ortalama 80-100 kişi; Cuma namazlarında ise 500-600 kişi civarında cemaat bulunmaktadır. Cami bahçesinde banisi merhum Behruz Ağa’nın kabri, işgal edilmiş olan parsellerden birisinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılarak yeniden ihya edilmiştir. Doğu tarafını çevreleyen duvar arkasında küçük bir hazire vardır. Beş yolun kesiştiği bir meydanda bulunan bu caminin geniş alanlı bahçesi güzel bir şekilde tanzim edilerek yeşillendirilmiş ve hatta çevrenin bir nebze park ihtiyacına cevap verebilecek bir hale getirilmiştir. Avlunun bir tarafında sıbyan mektebi bulunmaktadır. Sıbyan Mektebi taş duvarlarla kaplı olup çatısı ahşap olarak yapılmıştır.

Camiler

Turan Aknc Kitaplar