Şehzadebaşı Destari Mustafa Paşa Türbesi
Destari Mustafa Paşa Türbesi;  İstanbul Suriçi Saraçhane Kalenderhane Mahallesi Şehzadebaşı Camii avlusunda 1611 tarihinde inşa edilmiştir.  Mustafa Paşa Sultan I. Ahmet dönemi vezirlerinden olup ölümünden evvel bu türbeyi yaptırmıştır. Türbenin mimarı bilinmemektedir. Dikdörtgen planlı türbe kesme taştan yapılmıştır. Yapı içeriden iki sivri kemer ile üçe bölünmüştür. Ortada sekizgen kasnaklı bir kubbe, yanları ise aynalı tonozla örtülüdür. Sivri kemerli sakıf, avlu duvarının üzerindeki kapının solunda yer almaktadır. Sakıf, bir paye ve üç baklava başlıklı mermer bir sütun üzerindedir. Sakıfın caddeye bakan sol tarafında dikdörtgen açıklıklı bir penceresi vardır. Köşedeki sivri kemerlerle yapıya bağlanır. Sakıfın orta kemeri geniş ve yüksektir. Kilit taşında küçük bir rozet, kemer köşe dolgularında ise birer büyük rozet görülmektedir. Cadde yönü dışındaki iki cephesinde baklavalı firizle süslenmiştir.

Cephe ortasındaki basık kemerli kapının üzerinde sülüs hatlı bir kitabe bulunur. Cadde tarafındaki cephede, sakıfa açılan pencere alınlığında da sülüs hatlı bir kitabe bulunmaktadır. Türbenin içinde, kapının iki yanında, birer dolap nişi, karşısındaki duvarda ise bir dolap nişi pencere bulunur. Caddeye ve avlusuna bakan cephede çift sıra pencere açılmıştır. Üstteki pencereler sivri kemerli, alttakiler dörgen açıklıklı ve mermer sövelidir. Kapının açıldığı duvarın dışındaki üç duvarın pencere araları çinilerle süslenmiştir. Beyaz üzerine mavi, yeşil, firuze ve kiremit kırmızının ağırlıklı olduğu çinilerde nar çiçekleri, laleler, Rumiler ve yapraklar vardır. Türbede beş sanduka bulunmaktadır. İkisi Mustafa Paşa ile hanımı Ayşe Sultan’a  aittir. Diğer üçünde oğlu ve iki kız yatmaktadır. Erkek çocuğa ait olan sandukada kemere takılmış hançer tasviri bulunmaktadır. Türbe 2010 yılı Kültür Başkenti kapsamında restore edilmiştir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar