Şehzadebaşı Fatma Sultan Türbesi
Fatma Sultan Türbesi; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane Kalanderhane Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi, Şehzade Camii haziresinde yer alır. Fatma Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu, Şehzade Mehmet’in kızı Hümaşah Sultan’ın, Ferhat Paşa’dan olan kızıdır. Şehr-i zar Beylerbeyi Mustafa Paşazade Mehmet Bey ile evlenen Fatma Sultan 1588 senesinde vefat etti. Türbe 1588 yılında inşa edilmiştir. Baldaken tarzında yapılmış, açık bir türbedir. Köşelere yerleştirilen ve yukarı doğru daralan dört sütunun, mermerden sivri kemerlerle birleştirilmesinden ibarettir. Sütun başlıkları baklavalıdır. Kubbenin oturduğu kasnak sekizgendir. Kubbesi sıva kaplıdır. Giriş kapısının ön yüzündeki kitabesinde “Kelime-i Şehadet” yazılıdır. Kitabenin üzeri çiçek dalları ile süslüdür. Türbenin etrafı, haziredeki diğer mezarlarla karışmasın diye, uçları mızrak gibi sonuçlanan düz madeni korkulukla çevrelenmiştir. Türbeye, batı cephedeki, basık kemerli, yekpare mermerden yapılan kapıdan girilmektedir. Türbedeki sandukalar mermer lahit şeklindedir. Büyük olan lahit Fatma Sultan’ın olup, dört yanı rozet ve çiçeklerle süslüdür. Laleler, karanfiller ve sümbüller birer vazodan çıkıp, rozetler arasında yer alır. Mehmet Bey’in lahti de Fatma Sultan’ın lahtine benzemektedir. Lahitlerin kenarını, lotüs palmet dizisinden bir bordür dolanmaktadır. Türbede; Fatma Sultan ile kocası Şehr-izar Beylerbeyi Mustafa Paşazade Mehmet Bey medfundur. Şu anda ziyarete kapalı olan türbe yapılabilecek küçük ölçekli bir onarımdan sonra ziyarete açılabilecektir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar