Şehzadebaşı Şehzade Mahmut Türbesi
Şehzade Mahmut Türbesi; İstanbul Suriçi Saraçhane Kalenderhane Mahallesi Şehzadebaşı Camisi’nin avlusunda inşa edilmiştir. Şehzade Mehmet Türbesi’nin kuzeybatısında bulunan bu türbe, Sultan III. Mehmet’in oğlu Mahmut ile annesine aittir. Şehzade Mahmut ve annesi 1603 yılında öldürülmüş, bundan ötürü de türbenin bu yılda yapıldığı sanılmaktadır. Türbe altıgen planlı olup, ilk yapımında birbirlerine bağlı altı sütunun taşıdığı kubbeli açık bir türbe şeklinde idi. Sonraki dönemlerde kapalı türbe haline getirilmiş. Doğu yönündeki basık kemerli kapısı önünde revak için yapıldığı sanılan çokgen gövdeli iki sütun görülmekte. Türbenin köşelerinde çokgen gövdeli sütunlar ve bunların taşıdığı sivri kemerlere yer verilmiş. Türbenin iç kısmındaki bezemesi bozulmuş ve orijinalliğini yitirmiş. Son dönemde yeni bir restorasyon geçirmiştir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar