Serpuş Han
Galata, Tersane Caddesi Perşembe Pazarı Sokak No. 3 adresinde bulunan hanın kitabesi olmadığı için yapının kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.  Han arsa ve yola uymak zorunda kaldığından yamuk bir plana sahiptir.  Geleneksel Osmanlı hanların tersine avlusuz bir han binasıdır.  Yapı dört katlı olup almaşık malzemesi ile inşa edilmiştir. Perşembe Pazarı Sokak yönünde iki, Eski Tay Çıkmazı yönünde dört taş cumba görülür. Bu cumbalar taş eli böğründe yapı elemanları tarafından taşınmaktadır. Dış cephede sivri kemerler içinde dikdörtgen çerçeve pencereler görülür. Bu yapının avlusuz olması , dış cepheye acılan pencereli hacimlerin ışıksız kalmasına sebep olmuştur. Taşıyıcı kemerleri yuvarlak formludur. Yapı bir eğimli bir arazide yapıldığı için yapının silmeleri bazı cephelerde sıfırlanır. Yapının cepheleri üstte kirpi saçaklarla nihayetlenir. iç mekanları tonoz ile örtülü olan han oldukça karanlıktır. Taşıyıcı elemanlar duvar ve payeler taştandır Kemer formları yuvarlak Yapının cephesinde kullanılan mimari ögelerin hepsi Türk han mimarisi tarzındadır. Günümüzde handa ticari faaliyetler devam etmektedir. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar