Sirkeci Hoca Paşa Camii
Hoca Paşa Camii veya Hoca Üveys Paşa Camii; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Mahallesi İbni Kemal caddesi ile Hoca Paşa Camii’nin kesiştiği yapı adasında 1477 tarihlerinde Hacı Üveys bin Kevser tarafından yaptırılmıştır. Cami zaman içinde çok değişmiş ve 1829 Hocapaşa yangınında tahrip olmuştur. İlk özgün hali çok değişmiştir. İlk caminin kitabesi yoktur. Şimdiki yapının 1830 tarihlerinden sonra yapıldığı tahmin edilmektedir. Caminin yenilenme evreleri konusunda fazla bir bilgi yoktur. Şimdiki yapı 304 metrekaredir. Caminin son cemaat yeri pencerelerle kapatılmıştır. Yapı yüksek tavanlı olup tek katlıdır. Caminin çatısı kiremitle örtülmüştür. Camii farklı renklerle boyanmış yüksek oval pencereleri ile değişik bir görünümdedir. Caminin pencereleri etrafında farklı renklerde söveler bulunur. Caminin avlusu yoktur. Sokaktan doğrudan yapıya girilmektedir. Caminin ana girişi son cemaat yerinin ortasındandır. Diğer cephelerde de kapılar vardır. Kapılardaki ahşap işçilik çok güzel olup son dönemlerde yapılmıştır.

Harimi çevreleyen mahfil beş ahşap sütun tarafından taşınmaktadır. Caminin minberi ahşap olup, mihrabı son zamanlarda yeniden inşa edilmiştir. Yenilenen Mihrap çinilerle kaplıdır. Minare kalın gövdeli, tek şerefeli, taş külahlıdır. Caminin yakınında bir 19.yy çeşmesi ve Hocapaşa Hamamı yer almaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar