Sirkeci Karaki Hüseyin Çelebi Mescidi
Karaki Hüseyin Çelebi Mescidi; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Alemdar Caddesi 22 adresinde Yıldırım Beyazıt devrinde inşa edildiği söylenmektedir. Ama mescidin banisi, yapılış tarihi bilgileri kesin değildir. Yıldırım Beyazıt İstanbul’u kuşatmıştır. Hatta bu dönemde Anadoluhisarı’nı yaptırmıştır. Tüm zorlamalara karşın şehir feth edilmez. Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt İstanbul’dan çekilme şartları arasında Müslüman nüfus için iki adet mescit yapılmasını şart koşar. Bizans’ta bu öneriyi kabul eder ve İstanbul’a iki tane mescit yapılır. Bu yapılardan bir tanesi budur. Mescidin idaresi için Yıldırım Beyazıt Ürdün Karaki doğumlu Hüseyin Çelebi İstanbul’da kalır. Mescidin ismi de buradan gelmektedir.

Hocapaşa yangını sırasında bu mescit ağır bir tahribat yaşar. 1871 tarihlerinde Devai Nazırı Mümtaz Ebubekir tarafından yeniden inşa edilir. Yeniden yapım sırasında bazı malzemeler kullanılır. Tüm bu konular mescidin kitabesinde görülebilir. 1938 yılında buradan tramvay yolu geçirilirken mescidin bazı kısımları yıkılmıştır. Mescidin ufak bir avlusu bulunur.  Son senelerde dış duvarlar bırakılarak ahşap çatı kaldırılmış yerine betonarme döşeme inşa edilmiştir. Çatı kırma çatı olup kiremit kaplamadır. Mescidin içinde ise duvarlar pencere hizasına kadar lambri kaplanmıştır.  Kürsü ve minber ahşaptandır. Mihrap ise çini kaplamalıdır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar