Sirkeci Muradiye Sebili
Muradiye Sebili; İstanbul Suriçi Sirkeci Hocapaşa Hüdavendigar Caddesi ile Orhaniye Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında 1876 yılında Mirimaran Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Daha sonra sadece üç ay padişahlık yapan Sultan V. Murat tarafından tamir edilmiştir. Sebilin kitabesi yoktur.
Sebil köşe sebilleri grubuna girmektedir. Muradiye sebili altıgen planlı üç cephesi olan kagir malzemelerden yapılmış kurşun kubbeli bir köşe sebilidir. Bir tarafında çeşme, diğer tarafında ise muvakkithane bulunan altıgen planlı sebil, beş pencereli dökme demir şebekelidir. Kubbesi kurşun kaplı olan Sebilhanenin kitabesi bulunmamaktadır. Sebil şebekelerinin bir kısmı sökülmüş ve kesilmiş durumdadır. Muvakkithane ve çeşmeye birleştiği köşelerde mermer sütunlar yer almaktadır.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar