Şirket-i Osmaniye-i Kambiyo Bankası
Galata Bereketzade Mahallesi Bankalar Caddesi No. 12 adresinde bulunan yapı Şirket-i Osmaniye-i Kambiyo ve Esham Bankası tarafından 1880 yılında inşa edilmiştir.  Yapının mimarı Alexandre Vallaury döneminin en önemli mimarı olup Bankalar Caddesi üzerinde üç yapı inşa etmiştir. Binayı yaptıran Şirket-i Osmaniye-i Kambiyo ve Esham Bankası 1872 yılında kurulmuş olup ancak sekiz yıl sonunda bu binayı inşa ettirmeye başlamıştı. Banka bu yapıda 22 yıl faaliyet gösterdikten sonra 1902 yılında tasfiye edildi. Bina daha sonra 38 yıl süresinde 1940 yılına kadar İngiltere'nin İstanbul Konsolosluğu tarafından kullanıldı. İngiliz Büyükelçiliği 1938 yılında Ankara'ya taşınınca konsolosluk birimi Meşrutiyet Caddesi'ne taşınmıştır.

19. yüzyıl Neorönesans mimari tarzının güzel örneklerinden biri olan yapı dört katlı olarak inşa edilmişti ama bölgedeki çok binalarda görüldüğü üzere yapıya bir kat ilave edilmiştir. Bu çevrede yapılan tüm kat ilave katlar arasında yapıya uyumlu ve başarılı katlardan biridir. Yapı Kamondo merdivenlerinin hemen yanında olan binanın giriş katı banka şubesi olarak planlanmıştı. Birinci katta Neorönesans üslubun bosajlı kesme taşlar kullanılmıştır. İkinci katta pencereler yuvarlak kemer kullanılmış iken üçüncü kat pencerelerinin alınlığı düzdür. Yapı başarılı Alexandre Valleury binalarından biridir.

Yapı 1950'li yıllara gelindiğinde Sadi Berkter tarafından yöneltilen Türk Ekspres Bankası bu yapının bazı katlarında faaliyet göstermekteydi. Yine bu yapıda bulunan Şalom Pessah ve Mehmet Bülent Sirmen'in kurdukları Şimşek Elektrik dönemin önemli elektrik firmasıydı. Yapı 1959 yılında Demirbank tarafından satın alınmıştı. Han 2020 yılında boştur. Bilgiler Turan Akıncı'nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır. 

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar