Süleymaniye Kepenekçi Sinan Medresesi
Kepenekçi Sinan Medresesi; İstanbul Suriçi Süleymaniye Demirtaş Mahallesi Kepenekçi Medresesi sokak ile Kepenekçi Sabunhanesi sokağı arasındaki yapı adasında medrese 1545 tarihinde inşa edilmiştir. Medreseyi Kanuni Sultan Süleyman dönemi ulemalarında Kepenekçi Hoca Sinan Efendi tarafından inşa edilmiştir. Kendisine döneminde Hoca, Emir, Emin gibi lakapları olan Kepenekçi Hoca Sinan aslen Musevi iken Müslüman olmuştur. 1562 tarihinde vefat eden Kepenekçi Hoca Sinan Edirnekapı dışındaki Emir Buhari Camii karşında defnedilmiştir.
Medresenin mimarı, dönemin hassa baş mimarı olan Mimar Sinan’dır. Sinan eserlerini içeren listelerde bu yapı Emin Sinan Medresesi diye geçmektedir. Medresenin 1545 tarihinde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yamuk dikdörtgen planlı bir arsa üzerine oturtulan medreseye, Kepenekçi Medresesi Sokağı üzerinden girilmektedir. Medrese hücrelerin çoğu tahrip olmuştur. Bugün bu alanda birçok barakalar inşa edilmiştir. Bu avluda L çizecek şekilde dizilmişlerdir. Medresenin dershanesi kubbeli ve kare biçimli bir bina olup medresenin kuzeyindedir. Günümüzde bu medreseden sağlam kalan tek yapı budur. 1792 tarihinde 11 hücrede toplam 19 kişinin eğitim gördüğü ve 1869 da bu sayı 28’e yükselmiştir. 1914 tarihli teftiş raporunda ise bu miktar 10 kişidir. Günümüzde marangozhane olarak kullanılan medrese harap bir şekildedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar