Siyavuş Paşa Medresesi veya Hoca Hamza Medresesi veya Deveoğlu Medresesi; İstanbul Suriçi Süleymaniye Demirtaş Mahallesi Odun kapısı yokuşu, Kepenekçi sokakların kesiştiği yapı adasında 1590 tarihlerine inşa edilmiştir. Siyavuş Paşa Sultan III.Murat dönemi Sadrazamlarındandır. Siyavuş Paşa Kanije doğumlu olup Hırvat veya Macar kökenlidir. Sultan II.Selim’in kızı Fatma Sultan ile evlenerek saraya damat olmuştur. Siyavuş Paşa 1602 tarihinde vefat etmiştir. Türbesi Eyüp sultan haziresinde Camii Kebir caddesinde Sokollu Mehmet Paşa Türbesi karşısındadır. Siyavuş Paşa bu medreseyi karısı Fatma Sultan için yaptırmıştır. Karısı 1580 tarihinde doğum sırasında vefat etmiştir. Medrese’nin mimarının Davut Ağa olduğu sanılmaktadır. Bu çevrede Siyavuş Paşa’nın evinin bulunduğu bilinmektedir. Medrese karşısındaki Deveoğlu Çeşmesinden dolayı Deveoğlu Medresesi imside kullanılmıştır.
Medrese eğimli bir arazide konumlanması bazı plan bozukluklarına sebep olmuştur. Giriş kapısı yanda olan bina, Kepenekçi sokağının odun kapısı yokuşuyla kesiştiği noktaya açılmaktadır. Medrese yamuk planlı bir avlunun üç tarafına dizilmiş 16 adet kagir, kubbeli, ocaklı, nişli, medrese hücrelerinden meydana gelir. Girişin sağında ise kubbeli ve kare planlı dershane ve mescit bulunmaktadır. Mukarnaslı mihrabı dikkat çeken dershane maalesef çok yıbranmıştır. 1792 tarihinde Siyavuş Paşa Medresesi’nde 33 öğrenci okuduğu tespit edilmiş olup, 1869 da medresedeki talebe sayısı 57, 1914 tarihlide de 20 öğrenci kayda geçmiştir.

Bölge ticari bir bölge olduğundan medrese hücreleri küçük atölyelere kiralanmıştır. Binanın duvarlarında otlar bitmiş bazı revaklar yok olmuş durumdadır. Avrupa Başkenti kapsamında restorasyona başlanmıştır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar