Akbıyık Mehmet Efendi Camii; İstanbul Suriçi Sultanahmet Ahırkapı Akbıyık sokakta 1488 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemi ulemalarından Akbıyık Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Akbıyık Mehmet Efendi mezar taşından da anlaşılacağı gibi 1488 tarihinde vefat etmiştir. Bu durumda camiinin 1488 yılından daha evvel yapıldığı varsayılmaktadır. Camii döneminin özellikleri itibariyle mütevazi ölçülerde yapılmış bir yapıdır. Sur içinde yapılmış camiiler arasında en doğuda bulunan bir yapı olduğundan ‘’İmamül-mesacid ‘’namıyla tanınır. Camii avlusu bu gün mahalle evlerinin kıskacında boğulmuştur. Avluya kuzeyden girilir. Yapı gördüğü tahribat üzerine 1866 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Yapı moloz taşından örülmüş kagir bir yapıdır. Caminin iç mekanı 192 metrekaredir. Yapının son cemaat yeri kapalıdır. Son cemaat yerinin üstü ise kadınlar mahfilidir.  Caminin mihrap ve minberi ahşaptan imal edilmiştir. Son dönemlerde konduğu için tarz olarak eklektikdir. Binanın ahşap bir çatısı vardır. Minaresi 1480 tarihlerinin mimari geleneğini yansıtır. Minare kurşun kaplı, ahşap külahlı tek şerefelidir. Tavan ahşap olup beyaz boyalıdır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar