Taksim Aya Triada Rum Kilisesi
Aya Triada Rum Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Taksim İstiklal Caddesi Meşelik Sokak üzerinde 1879 tarihinde inşa edilmiştir. Taksim meydanına bakan, buna karşın girişi İstiklal Caddesi Meşelik sokaktan olan kilise İstanbul’daki en büyük Rum Ortodoks yapısıdır. Kilisenin adı Kutsal üçlünün Hıristiyanlık ta ki yerinin tasvirinden gelmektedir. Bu bölge 19.yüzyılda Rum Mezarlığı idi. Kolera salgını çıkınca bu mezarlık kullanılmamaya başlanmış ve yeni gömüler o zaman şehrin dışı olan Pangaltı semtine yapılmıştır. 1876 mezarlık nakli yapıldıktan sonra buraya Kilise inşa izni verilmiştir. Yapının mimarı Vasilaki Efendidir. Buna ait bilgi kilise üzerindeki kitabeden anlaşılır. Yapı etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş büyük bir alanda inşa edilmiştir. Avlunun kuzey ve kuzeybatısında sosyal yapılar bulunur. Kilise Doğu ve batı aksında yapılmıştır. Kilisenin yunan hacı biçiminde bir planı bulunur. Binada merkezi kubbe bulunur. Narteksin iki yanında iki can kulesi yer alır.
Batıdaki girişte altı basamakla nartekse girilir. Girişte 5 kemerden meydana gelen bir sütunlu bir portik bulunur. Bu iki kat şeklinde sürer. En tepede bir gül pencere yer alır. Girişin kuzeyinden ayazma girişi yer alır. Güneyde ise kadınlar mahfilinin girişi bulunur. Ana mekanda yan nefleri birbirinden ayıran sütun kaideleri sekizgendir. Sütun başlıkları korinttir. Kubbe kasnağında on iki pencere yer alır.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar