Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi
Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Taksim Meydanı’ndaki Fransız konsolosluğunun arkasında 1837 yılında inşa edilmiştir. Yapı Katolik Ermenilerin en büyük kilisesi olup 600 kişiliktir. Zamanla tahrip olmuş ve yanmıştır. Harabe halindeki kiliseyi Garabed ve Andon Tülbençiyan adlı mimar kardeşler tamir etmişler ve yanına bir de okul yapmışlardır. Bu dönemde burada bir yurt bir hastane ve bir okul olduğu anlatılmaktadır. 1838 yılında yandaki arsalar alınarak büyük bir kilise yapılmıştır. 1863 yılında ise bugünkü yapı inşa edilmiştir. Bugünkü yapının mimarı Garabet Tülbentçiyan’dır. Surp Hovhan Vοsgeperan Kilisesi Türkiye'deki Ermeni Katoliklerin en büyük ve en görkemli kilisesi olup 1979 yılında Papa II. Jean Paul tarafından ziyaret edilmiştir. Yapının batısında küçük bir avlu yer alır. Yapı düzgün kesme taş malzemesiyle inşa edilmiştir. Kilisenin batısında üç bölümlü bir narteks, doğusunda ise apsis ve koro bölümleri yer alır. Merkezi kubbeli bir plan şemasına sahip olan yapı dört paye ile taşınmaktadır. Sekizgen yapıdaki kubbenin iç detaylarında tavan kasetleri bulunur. Neoklasik üslubunun etkin olduğu iç mekan yarım yuvarlak kemer açıklıkları, gömme payeler, sütunlar ve komposit başlıklarla hareketlendirilmiştir. Çan kulesi yapının güney doğusunda yer almaktadır.

Ermeni Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar