Ticaret Han - Tütün Rejisi Genel Müdürlüğü
Galata, Galata Mahkemesi Sokak No. 5 adresinde bulunan han 1881 yılında inşa edilmiştir. Han 19. Yüzyılda yapılmış olmasına rağmen dönem mimari tekniklerine uzaktır hatta Klasik Osmanlı hanlarına benzeşir.  Üç katlı olarak inşa edilmiş olan hanın inşa malzemesi taştır.  Günümüzde özgünlüğü büyük ölçüde bozulmuş olan han mimarı bilinmemektedir. Zaman içinde hanın içine barakalar ilave edilmiştir. 1956 yılında barakalar için yıkım kararı alınmış, ancak karar tamamıyla uygulanmamıştır. Günümüzde çok hisseli olan han, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 13.11.1970 tarih ve 5606 sayılı kararına göre korunması gerekli, tescilli tarihi eserdir.

Üzeri cam çatılı bir avlusu olan Ticaret Han zeminle birlikte üç katlıdır, ayrıca bir de asma katı vardır. Hanı çeviren sokaklar arasındaki kot farkından dolayı Perşembe Pazarı Caddesi girişini avluya bağlayan geçit ve merdiven sahanlığı asma kat hizasındadır, bu nedenle avluya 12 basamaklı bir merdivenden inerek geçilir, halbuki Galata Mahkemesi Sokak kapısı avlu ile aynı seviyededir. Parsele uyum sebebiyle hanın planı girintili çıkıntılıdır, fakat plan dikdörtgen bir avlu etrafında düzenlenmiştir. Zemin ve asma kat düz üst katlar revaklıdır. Dışarıya açılan toplam üç mağaza vardır ki bunların aynı zamanda han içine açılan kapıları bulunur, hanın çıkmaz sokak cephesi ise düz cephelidir. Demir putrelli yığına bir bina olan yapı toplam 1.300 metrekarelik bir alana oturur. 

27 Mayıs 1883 tarihinde kurulan Memalik-i Şahane Duhanları Müşterekül Menfaa Reji Şirketi kırk yıl bu yapıda faaliyet göstermişti. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar