Tophane Kılıç Ali Paşa Medresesi
Kılıç Ali Paşa Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Tophane Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kılıç Ali Paşa Külliyesinin bir yapısı olarak 1587 yıllarında inşa edilmiştir. Medrese; Hamamı Sokak, Ali Paşa Medresesi Sokağı ve Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokakların çevirdiği yapı adasında bulunmaktadır. Uluç lakabıyla da bilinen Kılıç Ali Paşa tanınmış bir Osmanlı Kaptan-ı deryasıdır. Sultan II.Selim ve Sultan III.Murat döneminde görev yapmıştır. İnebahtı bozgunundan sonrasında Kılıç Ali Paşa tarafından Osmanlı Donanması yeniden inşa edilmiştir. Kılıç Ali Paşa 1587 yılında vefat etmiştir. Bu külliye Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir.
Medrese kare planlı bir avlu etrafına dizilmiş 17 medrese hücresinden meydana gelmektedir. Bu hücreler kubbelidir. Dershane ve Mescit yapısı medresenin en önemli yapısıdır. Avlunun ortasında bir de şadırvan bulunur. Medresenin çok önemli bir kütüphanesi bulunmakta idi. I.Dünya savaşı sırasında bu kütüphane Süleymaniye kütüphanesine aktarılmıştır. 1792 tarihinde yapılan kontrollerde 19 kişinin eğitim gördüğü ve 1869 yılında ise 10 öğrenci tespit edilmiştir. 1914 yılındaki tespitte ise medresenin başka bir amaçla kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Medrese Cumhuriyet döneminde ilk başta Çocuk Esirgeme Kurumu daha sonra semt dispanseri olarak kullanılmıştır. Bu dönemde fayansla kaplanıp kalorifer döşenmiştir. Yine bir dönem Aydınlar Ocağı olarak faaliyet gösteren yapı yeni restore edilmiştir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar