Topkapı Arabacı Beyazıt Ağa Camii
Arabacı Beyazıt Ağa Camii; İstanbul Suriçi Topkapı Kaleiçi’nde Topkapı Caddesi köşesinde Kara Ahmet Paşa Camii karşısında 1453 tarihinde inşa edilmiştir. Yapı 1453 tarihinde yapılmasına karşın vakfiyesi 1520 tarihinde düzenlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in sekbanbaşılarından Arabacı Beyazıt Ağa tarafından fetih döneminden sonra inşa ettirilmiştir. Yapım tarihi bilinmemektedir. İlk yapıldığı dönemde duvarları kagir çatısı ahşaptı. 19.yüzyıl sonlarında esaslı bir tamir geçirdi. Zamanla harap olan eser 1955 yılında Fatih Cemiyeti tarafından onartıldı. Bu onarım sırasında caminin banisi Beyazıt Ağa’nın avludaki türbesi de yenilenmiştir. Cami cadde kotundan daha yüksek bir platform üzerindedir. Yapı kesme taş ve tuğla hatıllı olarak inşa edilmiştir. Çatısı ahşaptır. Çatı kiremitle kaplıdır. Minaresi girişin batısındadır. Son cemaat yeri demir profilden camlı olarak yapılmıştır. Harimin sağında ve solunda mahfiller yer alır. Mahfile iki beton direk ile taşınmaktadır. Minver ve vaaz kürsüsü ahşap olup mihrap alçıdan imal edilmiştir. Ahşap minber bu çevrede yıkılan bir camiden buraya nakil edilmiştir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar