Topkapı Çivizade Mescidi
ivizade Mescidi veya Kalburcu Mehmet Camii; İstanbul Topkapı Pazartekke Mahallesi Kalburcu Mehmet Camii sokakta inşa edilmiştir. Mescidi ilk yaptıran Sultan III.Murat dönemi Şeyhülislamı Çivizade Şeyh Mehmet Efendi’dir. Çivizade Mehmet Efendi’nin kızı tarafından yaptırılan aynı ismi taşıyan Kadınlar Pazarında bir cami daha bulunmaktadır. 16. yüzyılda yapılan eser kısa süre sonra yıkılmış ve Kalburcu Mehmet Efendi tarafından tekrar yapılmış. Zamanla harap olan mescit 1990 yılında betonarme olarak tekrar inşa edilmiş. Yapı muntazam bir çevre duvarı içinde sokaktan ayrılmıştır. Camiye avludan girilmektedir. Yapı dikdörtgen planlı olup dikine inşa edilmiştir. Son cemaat mahallinin önü cam doğrama ile kapatılmıştır. Caminin harim kısmı ve son cemaat yeri tek bir çatı altında toplanmıştır. Çatı ahşap olup kiremitle kaplanmıştır. Yapı son dönemde inşa edildiği üzere, eski yapı ile ilgili hiçbir özgün yapı detayı günümüze gelememiştir. Camii oldukça bakımlıdır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar