Topkapı Gazi Kara Ahmet Paşa Medresesi
Gazi Kara Ahmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Topkapı Topkapı Caddesi ile Arpa Emini Yokuşunun kesiştiği köşede 1555 tarihinde inşa edilmiş olan Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesinin bir yapısıdır. Külliye İstanbul surlarının Topkapı girişine çok yakındır. Külliye; cami, medrese, şadırvan, sıbyan mektebi, türbeden meydana gelmektedir. Kara Ahmet Paşa Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde görev yapmış bir Osmanlı Sadrazamıdır. 1555 yılında vefat etmiştir. Külliyenin bitirilmesi ölümünden daha sonra olmuştur. Mimar Sinan eseri olan külliyede ağırlık camiye verilmiştir. Medrese cami yanında daha mütevazi bir yapıdır. Medrese cami avlusunun üç yanında 16 hücreden meydana gelmektedir. Medrese hücreleri kubbeli olup hepsi kare planlıdır. Cami avlusundaki şadırvan özgün değildir. Daha sonra yeni yapılmıştır.
Vakfiyesinde ikamet edecek talebe sayısı 15 olarak belirtilen medresenin 1792 sayımı sırasında 12 talebesi bulunmakta ve sadece 10 hücresi kullanılmaktaydı. 1896 yılında ise öğrenci sayısı 16 tespit edilmiştir. 1914 teftişinde ise 20 öğrenci tespit edilmiştir. Gazi Kara Ahmet Paşa Medresesi bugün öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar