Topkapı Gazi Kara Ahmet Paşa Türbesi
Gazi Kara Ahmet Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Topkapı Fatma Sultan Mahallesi Kara Ahmet Paşa Camisi’nin dış avlusunda yer almaktadır. Kara Ahmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman devri sadrazamlarındandır. Aslen Arnavut’tur. Saray Okulu olan Enderun’da yetişti. Kapıcıbaşılık görevinden sonra 1520 tarihinde Yeniçeri Ağası oldu. Rumeli Beylerbeyliği ve 1522 tarihinde sadrazamlık görevine getirildi. Yavuz Sultan Selim’in kızı Fatma Sultan ile evlenerek Saraya damat oldu. Macaristan, İran, Gürcistan, Tameşvar seferlerine katıldı. “Serdar” ve savaş kazanmış “Gazi” olarak halkın sevgisini kazandı. Rüstem Paşa’yı Sadrazam yapmak isteyen Hürrem Sultan bir entrika çevirerek, Kara Ahmet Paşa’yı 1555 yılında katlettirmiştir. Mezarının üzerine üç sene sonra türbe yapılmıştır.

Kara Ahmet Paşa Türbesi, külliye ile birlikte 1558 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Dıştan altıgen, içten on iki gen planlı, kesme küfeki taşından yapılmış, çift kubbeli bir yapıdır. Mimar Sinan’ın tarzı olan çift kubbe yapıya bir ihtişam katmaktadır. Türbenin giriş kapısı önündeki revak yıkılmıştır. Türbenin beş cephesinde iki katlı pencereler, altıncı cephesinde ise kapı ve bir pencere yer alır. Alt pencereler dikdörtgen söveli olup, üzerleri kaş kemer alınlıklıdır. Üst pencereler ise petek şebekeli olup, sivri kemerlidir. Kapı kademeli silmelerden oluşan dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış olup, kırmızı ve beyaz taşlı, alternatif yay kemerlidir. Kapının üzerinde dikdörtgen mermer kitabesinde “Kelime-i Tevhit” yazılıdır.  Kubbeden aşağıya inen üzüm salkımlarına ve yapraklarına benzeyen Geç Devir üslûplu sade bir kalem işi görülür. Türbede asılı, üzerinde yazı olan bir levha bulunmaktadır. Bu levha çok harap olduğundan harfleri seçilememektedir. Kara Ahmet Paşa’nın sandukasının başında evvelce mevcut olduğu belirtilen tarih levhası bugün yoktur.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar