Topkapı Surp Nigogasyon Kilisesi
Surp Nigogasyon Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Topkapı Postayolu Caddesinde aynı zamanda da Kefeliler Kilisesi olarak ta bilinen kilisenin yapılış tarihi bilinmez. Burada bulunan kilisenin, 1475 tarihinde Osmanlıların Kefe’yi fethinden sonra İstanbul’a getirilen Ermenilerin ibadeti için kendilerine verildiği bilinmektedir. Bu yüzden bu kiliseye Kefeliler kilisesi ismi de verilmiştir.1565 tarihinde Tokatlı Abgar Tibir isimli bir Ermeninin Venedik’teki matbaasını buraya taşıdığı bilinmektedir. Bu Osmanlıdaki il matbaadır. Bu matbaada 1565 yılında altı adet kitap basılmıştır. Gramer ve Bayram takvimi de bu basılan eserler arasındadır. Buradaki kilise 1662 yılında yanmıştır. Birçok kullanım ve yıpranmalardan sonra 1831 yılında eski kilise yıkılarak bugünkü bina Vartan Kalfa tarafından inşa edilmiştir. Bir avlu içinde bulunan yapı kaba yontu malzeme ile inşa edilmiştir. Yapı Doğu ve batı aksında inşa edilmiştir. Avluya güney batıdan girilmektedir. Girişin üstünde sivri kubbeli bir çan kulesi yer alır. Yapının örtü sistemi iki meyilli bir kırma çatıdır.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar