Topkapı Yenikapı Mevlevihanesi Semahane Türbesi
Yenikapı Mevlevihanesi Semahane Türbesi; İstanbul Surdışı Topkapı Merkez Efendi mahallesinde bulunan Yenikapı Mevlevihanesi 1597 tarihinde inşa edilmiştir. Bu Mevlevihane içinde bulunan Semahane Sultan II.Mahmut döneminde inşa edilmiştir. Bu yapının ilk inşa tarihi 1816 yılına dayanmaktadır.  Bu bina ahşap bir yapıdır. Mevlevihane yangınından sonra bu binadan geriye hiç bir şey kalmamıştı. Sadece taş temeller kalmıştı. Bu yapı iki kısımlı dır. Yapının güneyinde Semahane kuzeyinde ise Türbe bulunur. Bu türbe bildiğimiz küçük türbelerden değildir. Burada 36 mezar bulunur. Semahane ile bitişik olup arası açıktır. Semahane iki katlıdır. En önemli özelliği kubbesidir. Türkiye'nin en büyük ahşap kubbesidir. Avrupa'da ise üçüncü büyük ahşap kubbedir. Kubbenin 15.50 ebadında bir çapı bulunur. Orta merkez sema ayinleri için ayrılmıştır. Ayinleri seyretmek için içinde bir asma kat bulunur. Asma katta bir birinden ayrı dört bölüm bulunur. Hünkar Mahfilini en büyük bölüm olup girişi ayrıdır. Ayinin müziğini çalan Mıtrıp heyetinin mahfili, kadınlar mahfili ve Vezirler mahfili bulunur. Semahanenin zemini tamamen orijinal ceviz kaplamadır. Semahanenin girişi orta avludandır. Dedeler ve ayine katılan kişiler taş binadan bu semahaneye bir takım özel rituel hareketler yaparak geçerlerdi. Semahane nin bir kısmında ise 35 mezar bulunmaktadır.

Seyyit Mustafa Hıfzı Dede Paşa (Tanzimat Meclisi Üyesi),  Şerife Zeynep Hanımefendi (Seyyit, Mustafa Hıfzı Dede Paşa’nın eşi),  Ahmet Şevki Beg (Fuat Paşa’nın Kethüdası),  Vahide Hanım, İzzet Münif Efendi (yüksek devlet memuru), Şefik Beg (Evkaf-ı Hümayun muhasebecisi), Server Ağa,  Seyyit Ebu Bekir Mümtaz Efendi,  Emin Bey,  Arif Efendi, Celile Hanım, Mevhibe Hanım, Hadice Yıldız Hanım, Mehmet Nafiz Beg (III. Süvari Alayının Mir-alayı),  Şerife Aişe Hanım,  Şerife Ümm-i Gülsüm Sa’ide Hanım,  Mehmet Atıf Bey Efendi, Şeref Hanım,  Seyyit, Abdurrahman Nafız Paşa,  Yağlıkçıcızade Ahmet Efendi (Bursa Evkaf Müdürü),  Mehmet Kamil Bey (İkinci Belediye Dairesi Müdürü Mustafa Bey’’in oğlu),  Şerife Münire Hanım, Emine Neyire Hanım, Fatma Zahide Hanım, Zeliha Hanım, Hadice Hanım, Süleyman Kamil Bey, Mehmet Salih Dede (Dergâh meydancısı ve yöneticisi), Salahhaddin Bey, Seyyide Zekiyye, Su’ad Hanım, Neyyire Hanım, Dervişe Hadice Şöhret Hanım (Şeyhzade Abdüllatif’in validesi), Vodineli Neyzen Ahmed Dede, Hayriyye Hanım, Derviş Abdurrahman, Şehide Emine Ferdane Hanım, Osman Rami Bey, Müceyyib Bey, Fatıma Atiyye Hanım, Abdülhalim Çelebi Hazretleri, Dervişe Hanife ve Aişe ile kızlari Zehra ve Emine, Dervişe Emine Sabire, Aişe ve Hadice Hanımlar, Mehmed Arif Dede, Nuri Dede, Hafız Ömer Faiz Efendi, Mehmet Sadık Dede Efendi, Derviş Hacı Ali, Moravi Mehmed Paşa, Ayşe Hanım, Saliha Hanım Efendi, Abdulhalim Efendi, Abdülhalim Efendi, Seyyit Hüseyin Efendi, Mehmet Esat, Osman Kamil Bey, İbrahim Şefik Bey, Şefik İbrahim, Hurşit Paşa, Ahmet Neyyir Bey, Pür-Kemal Hanım Efendi, Şerife, Emine ve Hayriye Emetullah Hanım, Arif Paşa, Fatma Nesibe Hanım, Şemsûkamer Hanım,  Salih Besim Bey Efendi,  Mehmet İhsan Bey, Şerife Hadice Hanım, Şerife Zeyneb Hanım,  Kemalleddin Ahmet,  Dede Efendi, Nimetullah Hanım Efendi,  Ali Murat Bey, Ahmed Nazım Bey,  Reşad Fuat Bey

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar