Union Han
Galata Bereketzade Mahallesi Bankalar Caddesi No. 4 adresinde bulunan yapı Paris merkezli Union Sigorta Şirketi tarafından 1911 yılında inşa edilmiştir. Yapı Hacı Ali ile Banker sokaklarının kesiştiği yapı adasında kurulmuştur. Bina Karaköy'den Bankalar Caddesi'ne girişte hemen sağdaki ilk binadır.  Yapı, 443 metrekarelik bir alana inşa edilmiş olup han beş katlıdır. Daha sonra hana bir kat ilave edilmiştir. 1870 yılında bu yapı adasında üç bina bulunmakta idi. O dönemin haritalarında yer alan kapı numaraları olan 12-14-16 numaralar görülmektedir. 12 numaralı parselde Bonomi gıda mağazası, 14 numarada Stafilopatis'in işlettiği Gambetta lokantası bulunmaktaydı. 16 kapı numarasında ise Lorando Biraderlerin Lorando Hanı bulunmaktaydı.  1910 yılı civarında bulunduğu parseldeki üç hanın yıkılmasıyla yapılan han 1911 yılında hizmete girdi.  Hanı inşa ettiren L'Union de Paris şirketinin İstanbul'da kurulmuş olan yerli ortaklığı olan Union Sigorta Şirketi'ydi. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 25.6.1983 tarih ve 15185 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.  Pek çok yabancı sigorta Şirketi'nin karşılaştığı sorunlar gibi Union Sermaye grubu da yabancı olmanın zorluklarını yaşadı. Bu konu Şeyhülislam'a kadar iletildi.

Daha sonra han sırasıyla İmtaş Sigorta Şirketi, Tütünbank ve Yaşar Holding'in mülkiyetine geçti. Yapı 20. yüzyılın başında inşa edilmiş ve o dönemin mimari rüzgarı olan I. Ulusal Mimarlık akımı kapsamında yapılmış önemli bir mimari yapıdır. İki yan bölümünde iki giriş kapısı bulunan ve orta bölümünde ise dört sivri kemerden oluşan bir cephe kurgusuna sahiptir. Bu dikey akslar çatıya kadar uzanır ve dışa taşmış çatıları bölümler. Yapıda görülen önemli mimari detaylar olan çini kaplamalar, geniş saçak ve sivri kemer gibi unsurlarda I. Ulusal Mimarlık Akımı özellikleri olan özelliklerdir. Bilgiler Turan Akıncı'nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır. 

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar