Üsküdar Abdülbaki Efendi Sibyan Mektebi
Abdülbaki Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Sultan tepe Servilik Caddesi’ne cepheli olan yapı adasında 1644 tarihinde inşa edilmiştir. Abdülbaki Efendi Cami’sinin son cemaat yerinin önündedir. Servilik Caddesi üzerinde ve Yeşilbaş Bayırı Sokağı'ndan bir sonrasıdır. Cadde tarafında, avlu kapısının yanında kargir, iki katlı eski mektebi, yol aşırı yerde, sağ tarafta, ilerideki köşede meşhur Aktar Faik Efendi'nin ahşap evi bulunmaktadır. Avluya 12 basamaklı taş merdivenle inilmektedir. Önünde bir kuyu vardır. Avlunun sol tarafında mektebin kapısı mevcuttur. Mektebin önünde mermer bir tekne bulunmaktadır. Hasanpaşa’nın oğlu olan bu caminin banisi Kadı Abdülbaki efendinin 1142 tarihli mezarı caminin haziresindedir. Meyilli bir arazide yapıldığından cadde tarafı bir, avlu tarafı ise iki katlıdır. Kesme taştan yapılan okul binası sonradan çimento ile sıvanmıştır. Hiç bir yerinde kitabesi yoktur. Cami ile beraber 1644 tarihinde Halep Mollası Abdülbaki Efendi tarafından yaptırılmış olmalıdır. Sıbyan Mektebi bugün caminin meşrutası olarak kullanılmaktadır. Şu anda yapı restore edilmektedir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar