Üsküdar Ahmediye Ahçıbaşı Mehmet Ağa Camii
Ahçıbaşı Mehmet Ağa Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Kapıağası mahallesi İnadiye Camii sokağına cepheli olarak 1680 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin Banisi Sultan IV.Mehmet’in aşçıbaşısı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış olup yapı kagirdir. Caminin iki yanından Mehmet Çavuş Sokağı ile Aşçıbaşı Mektebi Sokağı geçmekte ve bu yollar arasındaki camiye de kısa çıkmaz sokaklar ile gidilmektedir. Hemen karşısında Aşçıbaşı Mezarlığı da denilen Karacaahmet kabristanının l0. Ada'sı ve Zeliha Hanım Sebili kitabesi vardır. Sol taraftaki Sıbyan mektebi günümüze gelememiştir. Cami, Hadika yazarının verdiği bilgiye göre, Sultan IV. Mehmet'in aşçıbaşısı Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır. Camiin karşısındaki Karacaahmet Mezarlığı'nda ve yol kenarındaki set üzerinde, Hindistan'a elçi olarak gönderilen Salim Mehmet Efendi'nin yanında bulunup orada 6 sene kalan Yağlıkçı Esnafı'ndan Yusuf Ağa'nın kabri vardır. Kabir taşına göre Şubat 1754'te vefat eden Yusuf Ağa, Aşçıbaşı Selim Ağa'nın çırağı olup Yağlıkçızade Sadrazam Mehmet Emin Paşa'nın da babasıdır. Sadrazam Mehmet Emin Paşa 1769 tarihinde ölmüştür. Mabedin İnadiye Camii Sokağı boyunca uzanan avlu duvarı iri kesme taştan yapılmıştır. Kemerli kapısının sağ tarafında iki, sol tarafında ise, klasik demir parmaklıklı altı penceresi vardır. Küçük haziresinde beş kabir görülmektedir. Kapının sağ tarafında ve pencerenin altında kitabesi olmayan bir sebil teknesi bulunmaktadır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar