Üsküdar Ahmediye İskender Baba Türbesi
İskender Baba Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye Dönme dolap Sokak ile Gündoğu Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında 1548 tarihinde inşa edilmiştir. Hemen yanında kaymakçı tekkesi bulunmaktadır. İskender Baba Tekkesi veya Kaymakçı Tekkesi yahut Kaymakçı Tekkesi olarak bilinen yapı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yeniçeri Ağalarından Mehmet Efendi tarafından mescit olarak inşa edilmiştir. Yanındaki tekke ise 1769 yılında Celveti tarikatından Kaymakcızade Şeyh el-Hac Mehmet Efendi’nin bu mescide meşihat koyması ile kurulmuştur.

Tekkenin yanındaki türbede gömülü olan ve bu türbeye adını veren İskender Baba ile ilgili olarak Hadikatül Cevami’de söyle yazmaktadır. Kaymakçı Tekkesi banisi, Yeniçeri Efendisi Mehmet Efendidir ki 1548 yılında vefat edip orada medfundur. Yanında tasavvuf ehli şeyh İskender Baba medfundur. Tek katlı beşik çatılı kagir türbenin güney cephesinde üç adet basık kemerli pencere sıralanmaktadır. Yığma moloz taştan yapılan türbenin ahşap çatısı kiremit ile kapanmıştır. Batı cephesinde ise dikdörtgen formda ve mtal korkuluklu bir pencere yer almaktadır. Sefazade Hacı Mehmet Efendi tarafından 1800’lü yıllarda cami ile beraber tamir edilmiştir. Demir bir kapıdan girilen türbede kitabe yoktur. İçinde üç ahşap sanduka bulunmaktadır. Önde ve büyük olan İskender Baba’ya, diğerleri Şeyh Mehmet Sadık Efendi’ye ve tekke dervişlerinden Hasan Efendi’ye aittir. Türbenin kuzey yönünde ise Halvetiye şeyhlerinden Kaymakcızade Şeyh Mehmet Efendi’nin halifelerinden Hacı Abdurahman yatmaktadır. Türbenin ve tekke yeni restore edilmiştir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar