Üsküdar Ahmediye Külliyesi Medresesi
Ahmediye Külliyesi Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gündoğumu caddesinde 1720 tarihinde Ahmediye Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Medrese, Ahmediye semtindeki Ahmediye Camisi'nin avlusundadır.1721 tarihinde Tersane Emini Ahmet Ağa tarafından külliye ile beraber yaptırılmıştır. Ahmediye Camii bahsine bakınız. Camiin avlusunda ve 'L' şeklindeki medrese, dershane ile kütüphane arasında yer alır. On bir medrese odasının önünde, mermer sütunlar üzerine oturtulmuş kubbeli bir revak bulunmaktadır. Dokuz sütunun üzerindeki mermer başlıklar baklavalıdır. Ocaklı ve pencereli medrese odalarının üzerleri kubbe ile örtülmüştür. 'L' şeklinin köşesinde medresinin ayak yolu bulunmaktadır. Medrese odaları, Hilâl-i Ahmer'in ve sonra Kızılay'ın imareti haline getirilmiş ve yakın tarihe kadar Üsküdar'ın fakir halkına buradan yemek dağıtılmıştır. Evkaf her gün 250, Kızılay 2300 kişiye yemek dağıtmakta idi. 1965 senesinde, buradan yemek almağa gelen kalmadığından aşevi dağıtılmıştır. Bu sevindirici bir durumdur. Mimarı, Kayserili Mehmet Ağa'dır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar