Üsküdar Ahmediye Malatyalı İsmail Camii
Malatyalı İsmail Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye mahallesinde Şair Naili Sokak ile Dönmedolap Sokağı'nın kesiştiği yapı adasında 1635 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi, Akağalardan Darüssaade Ağası olan Malatyalı İsmail Ağa'dır. Cami zaman süresinde birçok defa yenilenmiştir. 1902 yılında Şevket Paşa tarafından cami tekrar restore ettirilmiştir. Yakınında çifte hamamı ve bir çeşmesi dahi vardır. Malatyalı İsmail ağanın Bab-ı Hümayun yanında bir tekkesi dahi vardır. Bu hayrı yaptırmağa, Enderun-ı Hümayun'da içkiler ağası iken muvaffak olmuştur. Ağanın asıl kabri, kendi vilayeti olan Malatya'dadır. Camiin mahallesi yoktur." Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde ve 1777 tarihli bir berata göre, İsmail Ağa'nın Malatya'da da bir camii vardır. Başka bir rivayete göre İsmail Ağa'nın kabri Malatya'da değil, Rodos Adası'nda Kumburnu tarafındaki Murat Reis Camii haziresindedir. Cami, kesme taştan ve ahşap çatılı olarak yapılmıştır. Kesme taştan olan sağdaki minaresinin şerefesinden itibaren üst kısmı, 1926 da yıldırım düştüğü için yıkılmış ve 1974 de onarılmıştır. Caminin iç sahnı yani ibadet alanı 60 metrekare olup bu küçük caminin yekpare mermerden yapılmış güzel bir minberi vardır. Cami alt üst pencerelerden ışık alır. Mihrabı niş şeklindedir. Minare tarafında bir pencere ve onun yanında da türbeye açılan bir kapı vardır. Minare, türbenin dört duvarı üzerinde yükselmektedir. Klasik demir parmaklıklı tek penceresi ise avluya bakmaktadır. İçindeki tek ahşap sanduka kaldırılmıştır. Minare yanındaki hazirede Malatyalı İsmail Ağanın makam taşı bulunmaktadır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar