Üsküdar Ahmediye Tavaşi Hasan Ağa Camii
Tavaşi Hasan Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye İnadiye Mektebi Sokağı ile Gündoğumu Caddesi'nin kesiştiği yapı adasında 1587 tarihinde inşa edilmiştir. Bu caddeye İnadiye Yokuşu denmektedir. Cami iki caddeye de kapısı vardır. Caminin bir avlusu yoktur. Mezarlıklar arasında dar bir yoldan Camiye ulaşılır. Son cemaat yeri ahşap cephelidir. Camii kagir bir yapı olup ahşap çatısı vardır. Cami dikdörtgen bir formda inşa edilmiştir. Hadikatü'l-Cevami'de şu bilgi bulunmaktadır: "Banisi Tavaşi Hasan Ağa'dır. 1587 tarihinde bina etmiştir. Kendi dahi mihrap önünde medfundur. Mahallesi vardır." Ramazan Ahmet Efendi, mescide minber koyarak mabedi cami yapmış ve ayrıca vakıf tayin etmiştir. Kendisi, Maraşlı olduğu halde çok uzun zaman Üsküdar'da oturduğu için Üsküdari diye bilinir. Müderris iken 1651'de Üsküdar ve sonra Galata Mollası ve Yanbu Seferi Hümayunu'nda ordu kadısı oldu. Attan düşerek 1667'de vefat etti. Mescit zamanla harap olmuş ve 1892 tarihinde Hatice Hatun adında bir hayırsever tarafından bugünkü şekliyle tamir edilmiştir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar