Üsküdar Altunizade İsmail Paşa Camii
Altunizade Camii veya Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası Küçük Çamlıca Caddesi ve Tophanelioğlu Caddelerinin kesiştiği yapı adasında Hacı İsmail Zühtü paşa tarafından 1865 tarihinde yaptırılmıştır. Cami Altunizade dedir. Kare planlı mabet, kargir olup tek kubbelidir. Kubbe dört kemer üzerine oturtulmuştur. Alt üst pencerelerden ışık alır. Sağ taraftaki minaresi, alemine kadar kesme taştandır. Son cemaat yerindeki üç kapıdan sahna girilir. Kadınlar mahfeli balkon şeklindedir. Minber ve vaiz kürsüsü, cilâlı mermerden yapılmış olup kabartma desenlerle bezenmiştir. Duvarlarında Hattat Sami Bey'in emsalsiz levhaları asılıdır. Caminin duvarları ve kubbesi renkli, el işi şekillerle süslenmiştir. Minberindeki sancak camiin en kıymetli hatırasıdır. İsmail Efendi, 93 Harbi diye bilinen 1877 Osmanlı-Rus Harbi başlayınca, vatanseverliğin en güzel örneğini göstererek, bir gönüllü tabur teşkil etmişti. Bu taburun iaşesini, mühimmatını, elbiselerini kendisi temin etmiş ve geride kalan asker ailelerinin bakımını da üstlenmişti. Sancak, bu gönüllü Altunizade Taburu'nun sancağıdır. İsmail Efendi camiin yanına bir Rüştiye mektebi, bir hamam, muvakkithane, çeşme ve camie vakıf olarak bir sıra dükkan yaptırmıştır. Bugün mektep yıkılmış olup, hamam ise harabe halindedir. Camide onarım ve restorasyon faaliyeti sürdürülmektedir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar