Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Sıbyan Mektebi
Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Sokağına cepheli olarak 1595 tarihinde inşa edilmiştir. Sıbyan Mektebi yapılmış külliyenin bir yapısıdır. Camii'nin kıble tarafında ve Kapıcı Çıkmazı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı arasındaki dar saha üzerine yapılmıştı. 1594 tarihinde külliye ile beraber inşa olunan bu mektepte, Hüdayi Hazretlerinin, 1595 tarihinde vefat eden oğlu Evliya Mehmet Efendi'nin de okuduğu rivayet edilir. Çok küçük yaşta kerametinin zuhur ettiği söylenen Evliya Mehmet Muhtar Efendi'nin, her gün beraber okula gittiği arkadaşının ölüm haberini alması üzerine "evlerine koşarak elinden tuttuğu gibi ayağa kaldırdığı" eski Üsküdar sakinlerince hâlâ anlatılmaktadır. Sıbyan Mektebi 1850 tarihinde cami ile beraber yanmış ve kısa bir müddet sonra da Sultan Abdülmecit tarafından yeniden yapılmıştır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar