Üsküdar Bağlarbaşı Şehzade Ömer Hilmi Efendi Köşkü
Bağlarbaşı Şehzade Ömer Hilmi Efendi Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Bağlarbaşı Beylerbeyi arasındadır. Yapı Kuşbakışı Sokağı üzerindedir. Şehzade ve son halife Abdülmecit Efendi'nin bugün de mevcut olan Köşk'ünün karşısında inşa edilmiştir. Bu köşk de Abdülmecit Efendi köşkü gibi Mısırlı Hıdiv İsmail Paşa tarafından 1870 tarihlerinde yaptırılmış ve sonradan 1910 tarihinde Ömer Hilmi Efendi'nin uhdesine geçmiştir.
Ömer Hilmi Efendi, Sultan Reşat'ın sonuncu çocuğu olup 2 Mart 1886'da doğmuştur. Annesi Mihrengiz Kadın'dır. 3 Ekim 1910'da Gülnev Hanım'la, 16 Haziran 1914'te Bihter ve 12 Temmuz 1921'de Mediha Hanım'la evlenmiş sonra ikisinden de boşanmıştır. Babasının 5 Haziran 1911'de çıktığı Rumeli gezisine ağabeyi Ziyaettin Efendi ile birlikte katılmıştı. 2 Kasım 1935'te vefat etmiştir. Harem ve selamlıklı köşk, elli dönümlük bir bahçe içindedir. Yirmi dört odalı harem kısmı 1921 tarihinde yanmıştır. Harem yapısı günümüze gelememiştir. Selamlık kısmı ise günümüzde kullanılmaktadır. İki katlı olan bu ahşap yapı, kargir bir bodrum katı üzerine oturtulmuştur. Geniş saçaklıdır. Dokuz oda ve bir salondan oluşan bu güzel bina yeni tamir edilmiştir. Bahçesini yüksek bir duvar çevirmektedir. İcadiye Bağlarbaşı Yoluna ve Kuşbakışı Caddesi'ne açılan kapıları vardır. İkinci kapı yanında yığma taştan yapılmış bir su terazisi bulunmaktadır. Selamlık kısmının sol tarafında hizmetçi dairesi ve ahırlar vardır. Bahçede çok nadide çam ve meyve ağaçları mevcuttur. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar