Üsküdar Bülbülderesi Fevziye Camii
Bülbülderesi Fevziye Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası Üsküdar Bülbülderesi Bağlarbaşı Caddesi ile Selanikliler Sokağı'nın birleştiği köşedeki yapı adasında 1882 tarihinde inşa edilmiştir. Hemen yanından başlayıp Selamsı z Tepesi'ne kadar uzanan kabristan da Bülbüldere Mezarlığı veya Selanikliler Mezarlığı adını taşır. Mezarlığın Selaniklilere ait olan kısmı 1882 tarihlerinde cami ile beraber tesis edilmiştir. Camiin avlu kapısı, Selanikliler Sokağı'na açılmaktadır. Kapının sol tarafında ulu bir çınarın altında ve avlu duvarı önünde Asadar Baba'nın açık türbesi vardır. Kapının karşısında ise 1700 tarihli Valide Kethüdası Çeşmesi bulunmaktadır. Kethüda Çeşmesi'nin karşısında 1882 tarihli Feyziye Mektebi ve onun altında ise 1728 tarihli Hatice Sultan Çeşmesi bulunuyordu.

Bu camiin civarında Hamal Mehmet Ağa Camii, Osman Dede Camii, Yeşilbaş Türbesi ve Bülbüldere Özbekler Tekkesi mevcuttu. Cami, 1882 tarihinde Selanikliler tarafından aralarında para toplamak sureti ile yaptırılmıştır. Selanikliler, 1877-78 Osmanlı- Rus Harbi'nden sonra peyderpey İstanbul'a göç etmeye başlamışlar ve bu, 1897 Türk-Yunan Harbi ile 1912 Balkan Harbi'nden sonra en üst düzeye ulaşmıştır. Hepsi zengin olan bu insanlar, Şişli ve Nişantaşı semtlerine yerleşmişler ve kendi çocuklarının okuması için 1879 tarihinde Şişli Terakki Lisesi'ni ve 1885 tarihinde de Feyziye Lisesi'ni tesis etmişlerdir. Camiin inşa tarihinde yapıldığını gösteren kitabesi son cemaat yeri duvarının üzerinde ve avluya bakan yüzündedir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar