Üsküdar Çarşı Bulgurlu Camii
Bulgurlu Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çarşı, eski adı Kavukçular Sokağı olan Tavukçubakkal Sokağı ile Çavuşdere Caddesi'nin birleştiği yerde ve caddenin sağ köşesindedir. Eski bir yerleşim merkezi olan bu yerde birçok tarihi eser vardır. Camiin tam karşısında, yeri bugün hala arsa olan fevkani Mehmet Ağa Mektebi, sebili, Esma Sultan Çeşmesi ile Şehzade Beyazıt Çeşmesi, yan tarafında Sandıkçılar Tekkesi ve Tavukçubakkal Sokağı üzerinde ise İstanbul'un fethinde bulunmuş olan Durbali Ağa'nın türbesi vardı. Bulgurlu Mescit hakkında Hadika yazarı şu bilgiyi vermektedir: "Banisinin ismi ve kabri bilinmiyor. Küçük evkafta ve Üsküdar avarızı hüccetinde Bulgurlu Mescit diye yazılmıştır. Yakınında olan mektebi Mehmet Ağa namında hayır sahibi 1679 senesinde bina etmiştir. Sonradan Sadrazam Ragıp Mehmet Paşa mescidi fevkani olarak ihya ettirmiştir. Mescidin mahallesi vardır." Sicill-i Osmani yazarı merhum Süreyya Bey ise "Bulgurlu Mescidi banisi Mehmet Ağa 1680'de o mescidi bina ettirmiştir" demektedir. Yol seviyesinde olan mescit, zamanla ve bilhassa Çavuşdere'sinden gelen sel suları ile harap olmuş ve Sadrazam Ragıp Paşa tarafından yeniden ve fevkani olarak yaptırılmıştır. Bu fevkani mabet bilinmeyen bir tarihte, Berber Şaban Efendi tarafından yeniden yaptırılmışsa da bir müddet sonra yanmış ve 1852 senesinde Bağdatlızade Hacı Ahmet Bey, sokak seviyesinde ahşap olarak yeniden inşa ettirmiştir. Bu ahşap mabet de 1958-59 yıllarında ihya edilmiştir. Daha sonra 1980 li yıllarda yeniden yapılmıştır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar