Üsküdar Çarşı Kaptan Paşa Camii
Kaptan Paşa Cami; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Kaptan Paşa Sokağı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Üsküdar ve Boğaziçi'ne bakan hakim bir durumu vardır. Her iki sokağa açılan avlu kapıları bulunmaktadır. Bu iki kapıda kitabe yoktur. Bundan dolayı cami ile ilgili net bir bilgi yoktur. Kaptan Paşa Camii klasik kagir bir yapıdır. Caminin giriş bölümünde bugün ahşap olan son cemaat yeri bulunmaktadır. Bunun sol tarafı, kesme taş duvarlı olup, klasik demir parmaklıklı iki penceresi vardır. Planı kare şeklinde olan cami tek kubbelidir. Muntazam olmayan küfeki taşından yapılmış olup alt üst pencerelerden ışık alır. Üst pencerelerine camları renkli alçı şebekeler yerleştirilmiştir. Alt pencereler klasik demir parmaklıklı ve mermer sövelidir. Kapakları ahşaptır. Eteğinde 16 penceresi bulunan ve üzeri kurşun kaplı kubbe, sekiz yüzlü bir kasnağa oturtulmuştur. Bu kasnak, mabedin dört köşesinden yarım kubbelerle desteklenmiştir. Kıble tarafında cami duvarına oturtulan kubbe kasnağı, kapı yönünde iki mermer sütuna bindirilmiştir. Mermer minberi zarif ve güzeldir. Yan korkulukları şebekelidir. Vaiz kürsüsü ahşap, mihrabı ise alçı istalaktitlidir. Camiin içi, çiniler ve kalem işleri ile bezenmiştir. Çiniler, Edirnekapı civarındaki Tekfur Sarayı'nda yapılmıştır. Yanmadan evvel tamamen çini kaplı olduğu anlaşılan mabedin, bugün yalnız alt pencerelerinin üst hizasına kadar çini döşelidir. Bunlar geç dönem 18. yüzyıl çinilerinin en güzel örnekleridir. Fakat pek çoğu kaybolmuştur. Bugün yalnız alt bölmede çini görülmektedir. Aziz Mahmut Efendi Sokağı'na açılan kapısının sol tarafında Şehzade Seyfettin adına yaptırılmış 1728 tarihli klasik bir çeşme vardır. İki taraşı, taş bir merdivenden üst avluya çıkılmaktadır. Tam karşıda, Kaptan Paşa Sokağı'na açılan harpuştalı kesme taş avlu kapı sı bulunmaktadır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar